Meist

Merelaegas MTÜ on merelis-, riigikaitseõpetuslik ning kultuurilis-ajalooline mittetulundusühing, meresõiduoskuste, üld- ja merelise riigikaitse ja merenduse ning siseveenduse arendamiseks ning üld- ja mere- ning siseveenduse ajaloo õpetamiseks Eesti vabariigis.

Kõrvuti mereliste, sisevete ja riigikaitseõpetuslike tegevuste arendamisega ja läbiviimisega, mis on Merelaegas MTÜ põhitegevus, tutvustatakse kõrvaltegevusena ka erinevate maade ja rahvaste kultuuri- ja ajaloopärandit.

Merelaegas MTÜ eesmärgiks on anda edasi teadmisi meresõidu kultuurist ja meresõidu oskustest ja ajaloost Eestis ning kõrvuti sellega tutvustada ka teisi kultuure ja ajalugu.